• °C-ute Cutie Circuit 2014 "Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shitemita/Love take it all" [04.05.2014]